OmDet här är ett exempel på en sida i WordPress.

Sidor brukar användas till information för besökarna eller annat mer konstant material. T ex kan du beskriva dig själv och bloggen.